Om

Expertis

Det är jag som är Bodil. Min passion är att hjälpa individer som vill förena en god hälsa och självledarskap med framgång. Mina expertområden ligger främst inom pedagogik, entreprenörskap, personlig utveckling, ledarskap, vikt, hälsa och coachning. Jag har erfarenhet av personligt förändringsarbete och omställningsarbete i företag sedan 1987. Jag har medverkat i företagsinterna och externa seminarier, tillverkat kursmaterial och föreläsningar samt åtagit mig konsultuppdrag för större företag.

Förändringsarbete

Att ständigt förändra och förbättra är inte enbart en uppgift som är nödvändig för dig som driver företag. Det är även viktigt på det personliga planet för att du ska må så bra som möjligt. Som coach och mentor kan jag hjälpa dig som vill utvecklas på det ena, det andra eller på båda planen. Samtliga utbildningar och coachningtjänster är alltid individanpassade för just dig.