Yrkesutbildning

Vizuelle Academy är Sveriges första alternativa skönhetsskola som startade i Skåne 1987. Under årens lopp har elever önskat sig ett alternativt studiesätt för att kunna kombinera studierna med arbete och privatliv. Efter genomgången certifiering hos oss, är du berättigad att teckna trygghetsförsäkring för behandlingsskador.

Eftersom Skolverket och lagen om vuxenutbildning kräver att utbildning ska vara flexibel med möjlighet till distansstudier och individuell anpassning, följer skolan alla punkter i detta. VI trycker på hög utbildningsnivå för att eleven ska vara rustad för att stå på egna ben efter utbildningen även om support efteråt ingår.  Vi använder produkter av proffskvalité, som är exklusivt framtagna för godkända salonger. Dock är märket inte det som avgör kvalitén på utförda behandlingar, utan terapeutens kunskaper. Hösten 2020 kommer vi att erbjuda kurser i Stockholms- och Göteborgsområdet. Du som är elev hos oss blir internationellt certifierad så du kan teckna behandlingsskadeförsäkring.

Som elev hos oss, kan du alltid känna dig trygg i din yrkesroll. Vi har erfarenhet gällande start av salong, behandlingsmeny, prissättning, anställda och affärspartner. Du får stöd och support hela vägen och kan alltid återkomma med dina frågor. Du tar då kontakt med huvudkontoret via mail –  kontakt@vizuelle.se.

Vizuelle Academy söker lärare

Under hösten 2020 kommer ett nytt koncept att lanseras och vi söker etablerade lärare inom skönhetsbranschen till detta. Främst söker vi personer i Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Sundsvall, Umeå och  Östersund. Vi ställer höga krav på våra lärare och deras kompetens. Därför erbjuds du, om du inte redan har en fullgod utbildning i basmedicin, att ta den examen via oss. Du kommer som lärare att få lärarcertifikat samt kontinuerlig utbildning och stöd i din yrkesroll. Ta kontakt med Bodil för mer information.

TIllsatta orter:

GÖTEBORG – NORRTÄLJE

Lärare

Bodil Netterby Strängliden

Grundare & utbildningsansvarig

Sandra Olander

Sandras Skönhetsvård, Göteborg

Jenny Vesterlund

Jennys dagspa, Norrtälje

Med syfte att höja kompetensen hos alternativa terapeuter i Sverige, har vi anpassat utbildningsmaterialet till omfattande teoretiska block. Vi ställer höga krav på kompetens såväl inom teori som praktiska moment, för att du som terapeut ska känna till salongshygien, lagar och krav för hygienisk verksamhet, smittorisker, felbehandling och komplikationer. Utan kunskaperna kan du riskera sanktionsavgifter på upp till 10000 kr. I Nagelterapeut- och fransstylistubildningen ingår även härdplastcertifiering som är giltig i fem år.