076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

Under årens lopp har elever önskat sig ett alternativt studiesätt för att kunna kombinera studier med arbete och privatliv. Efter genomgången certifiering hos oss, är du berättigad att teckna trygghetsförsäkring för behandlingsskador. Vi har erfarenhet av utbildning och salongsverksamhet sedan 1987 då skolan startade under namnet Vizuelle Skönhetsakademi. Utbildning hos oss ger dig  teoretiskt omfattande och fördjupade kunskaper. Alla våra skönhetsutbildningar ger internationellt diplom på engelska. Reikiutbildningarna ger ett diplom på svenska och du kan även ansöka om medlemskap i Svenska Reiki-förbundet. Alla våra utbildningar är godkända för att teckna patient-/behandlings-skadeförsäkring. Hos oss får du alltid ta del av kvalité, kunskap och lång erfarenhet.

Skolverket och lagen om vuxenutbildning kräver att utbildning ska vara flexibel med möjlighet till distansstudier och individuell anpassning. Om eleven har studiesvårigheter, kan det teoretiska provet genomföras muntligt och alternativa examineringar användas.

Miljö & hälsolagen kräver omfattande kunskaper kring behandling, hygien och lokal som vi uppfyller. Vi är därmed även godkända som en säker klinik. Du blir certifierad att teckna patient- behandlings-skadeförsäkring efter avslutad utbildning. Under din utbildning ingår en elevförsäkring som täcker dig under praktiktiden.

Ävn om vår skola inte ingår i det kommunala systemet med gratis undervisning, så följer vi de styrdokument som skolverket satt upp. Vi ligger i framkant när det gäller digitala hjälpmedel. Bodil, vår huvudlärare har skrivit digitala läromedel för grundskolan och har många års erferenhet av studier på distans i digitalt format. Detta innebär att vi följer

  • Skollagen
  • Vuxenutbildningförordningen
  • Lagen om likabehandling
error: Content is protected !!