076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

Ordet coach är idag ett ganska utslitet begrepp som i grund och botten är ett samlingsord för tränare, instruktör, ledare, rådgivare, utvecklingsstöd och vägledare. Hur man än väljer att se det så kan ingen coach i världen trolla och fixa ett liv till dig som du är nöjd med.

Coachen är ett stöd och ett verktyg, med andra ord din verktygslåda, men det är du själv som måste göra förändringarna. Därför är det viktigt att du verkligen har tänkt igenom din situation och funnit att du själv är den sabotör som hindrar dig från att nå de mål du önskar. Du kan aldrig skylla på någon annan. Visserligen kan vissa omständigheter och livshändelser utlösa en situation som innebär att du tappar gnistan på vägen mot ditt mål, vilket skapar frustration hos dig. Om det är detta som händer dig, är coachning rätt väg att gå.

Förändringen är viktig och den bygger på din motivation och fria vilja och att ha tilltro till din egen förmåga. Så, om du längtar efter det genombrott som får dig att komma framåt mot ditt mål, utan att din inre sabotör står i vägen, då kan du ta steget idag. Tillsammans arbetar vi mot att du ska lyckas med det du vill nå. Vi stakar ut en plan som du kan följa punkt för punkt. Vi kallar planen S.M.A.R.T.-plan. Varje mål och delmål behöver vara S.M.A.R.T. (Specifikt – Mätbart – Attraktivt – Realistiskt och Tidsbestämt). Det är nämligen planen som är målet och du lägger ut lämpliga delmål under färden. Utan en plan att följa är du vilsen och det kommer hela tiden avbrott och hinder som sätter käppar i hjulet. Har du en dröm, ett mål, är det absolut nödvändigt att ha en plan. Saknar du en plan kommer ditt mål att förbli, endast en dröm.

Det är inte säkert att du faktiskt vet vilket ditt mål är. Då får du hjälp att hitta det eftersom du behöver veta målet för att kunna ta dig dit. ”Vet du inte vägen till Paris, kan du inte hitta dit”. Oavsett om du vill nå ett mål inom privatliv eller arbetsliv, är tillvägagångssättet detsamma. En viktig sak som jag redan nu vill att du ska veta är, att jag verkligen är helt övertygad om att du kommer att lyckas. Jag hjälper dig att nå dit du vill!

error: Content is protected !!