076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

När det gäller alla typer av healing är det inte alltid lämpligt att praktisera detta. Det gäller att du har koll på kontraindikationerna. Som Reiki healer måste du inrätta dig efter Svensk lagstiftning och när healing ska användas vid andra sjukdomar ska alltid läkaren rådfrågas. Enligt Svensk lagstiftning måste jag hänvisa här nedanför listande sjukdomsfall, till legitimerade personal inom sjukvården samt övriga av Hälso- och sjukvårdslagen godkänd legitimerad personal. Barn under åtta år, gravida kvinnor, diabetes, epilepsi, cancer, schizofreni, blodsjukdomar samt samhällsfarliga smittsamma sjukdomar. (Listan är inte komplett)

Forskning, statistik och förbannad lögn

Många är de åsikter som florerar kring hur och när Reiki kan användas och hur i psykisk balans man behöver vara då man går en Reikiutbildning. Naturligtvis kan det i vissa fall, med god kunskap och kännedom, fungera med både behandling och utbildning men det handlar om vilken typ av psykos det är. Handlar det om utmattnings-tillstånd är Reiki bra men om det handlar om psykoser som behöver medicinering är svaret nej. Forskningsmaterial finns i stor mängd och all typ av forskning utgår från en hypotes. Undersökningarna och resultatet drivs sedan i önskad riktning för att styrka hypotesen. I somliga fall är allt i sin ordning och i andra fall förvrids resultat för att passa hypotesen. Detta är inte allmänt känt men förklaras väldig bra av läkare Ralf ER Sundberg i boken Forskningsfusket. Boken beskriver hur du blir lurad inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

En del Reiki Master vill också göra gällande att de som utbildar och följer Svensk lagstiftning skulle vara mindre kunniga eller att utbildningen inte är bra. Vi har en lagstiftning och om du utför behandlingar ska du följa Patientsäkerhetslagen samt inneha en Patient-skadeförsäkring. Jag har till och med läst på en annan Reiki Masters sida att Reiki inte har några kontraindikationer. Det är lögn! Visst – Reiki kan inte skada – med detta gäller en i övrigt normalt fungerande hjärna. Vi som utför Reiki lyder under Patientsäkerhetslagen vare sig man vill eller ej och många Reikiutövare och Masters vill inte erkänna detta.

Så med det sagt vill jag poängtera att ansvaret som lärare och terapeut ligger på mig då det gäller behandlingar och utbildning. Adepten, dvs eleven har dock ett ansvar att för det första tala sanning om sin sjukdomshistoria och för det andra, själv ta det yttersta ansvaret gällande sina symtom och sjukdomar. Generellt kan man säga att 70% av alla medicinerade sjukdomar ska rådfrågas av läkare innan behandling eller utbildning påbörjas.

error: Content is protected !!