Reiki 2

REIKI 1

 • Innan  Reiki 2 bör du ha utövat Reikibehandling i minst tre månader
 • I samråd med din lärare avgörs om det är lämpligt att gå vidare.
 • Vi följer Reikiförbundets rekommendationer.
Förkunskaper

Reiki 1 och tre månaders praktisk erfarenhet

 

Teoretisk kursplan - distans
 • Effektiv kurstid 8 timmar (praktik)
 • Förkunskaper: Reiki I-utbildning.
 • Usui-Reikisystemets filosofi och etik
 • Få Reiki II-initiering
 • Få tre symboler samt information om dessa och deras användningsområde.
 • Meditation – symboler – ett sätt att ta dem till sig.
 • Att ge, samt att ta emot distanshealing.
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Uppföljning efter genomgången kurs
Utbildningspaket
 • Omfattande teorimaterial
 • Facebookgrupp – Ansök här
 • Initiering Läs om detta här
 • Full support vid behov
 • Tre bonuskurser värda ca 4000 kr (samma som ingår i vår Reiki 1 kurs)
Anmälningsavgift

När du betalat in hela avgiften 1990 kr, får du tillgång till ditt teorimaterial samma dag som digitala filer via mejl. Materialet är omfattande och du har ett år på dig att studera in materialet och göra din examinering. Resterande kursavgift faktureras.

Exmineringen

Du utför dina uppgifter med hjälp av övningshäftet och mejlar ditt arbete till oss.

Covid-anpassning

Reiki är den enda behandling som kan utföras på distans. Vi introducerar därför distansreiki redan i grundkursen även om den egentligen inte ingår förrän i Reiki 2.

Vi följer Sveriges lagar för Utbildning/Miljö & Hälsa

Skolverket och lagen om vuxenutbildning kräver att utbildning ska vara flexibel med möjlighet till distansstudier och individuell anpassning. Om eleven har studiesvårigheter, kan det teoretiska provet genomföras muntligt och alternativa examineringar användas.

Miljö & hälsolagen kräver omfattande kunskaper kring behandling, hygien och lokal som vi uppfyller. Vi är därmed även godkända som en säker klinik. Du blir certifierad att teckna patient- behandlings-skadeförsäkring efter avslutad utbildning.

error: Content is protected !!