Skolan är godkänd av Säker Klinik

Vizuelle™ Distansutbildning

Vizuelle Academy erbjuder marknadens bredaste och mest omfattande alternativa skönhetsutbildning för att du som examinerad terapeut ska känna dig trygg i din yrkesroll med kunskaper utöver det vanliga. Skolan startade redan 1987, som den första alternativa skönhetsskolan i Sverige. Ansvarig huvudlärare är Bodil Strängliden som startat och drivit flera företag, däribland ett stort dagspa med utbildningscenter. Syftet med vårt utbildnings-upplägg, är att möta våra elevers efterfrågan att kunna anpassa studierna efter arbete och familjeliv. Vi erbjuda lösningen genom att öka effektiviteten, kvalitetssäkra och leverera studie-smarta utbildningar. Vi anpassar utbildningarna helt efter dig. All teori läser du hemma och de praktiska momenten sker på skolan i Göteborg.  I Skåne finns möjlighet om du har en behandlingsplats, att läraren kommer till dig. Kontakta oss för ditt individuella kurs-upplägg. Du får använda professionella produkter som endast är avsedda för specialutbildade- och hudterapeuter. Alla produkter och instrument ingår (Dock ej i Nagelterapeut och Spray tan).

I våra avancerade utbildningar utan krav på förkunskaper, kommer du att få studera omfattande teori. I alla kurser ingår blocket “Yrkesmässig hygienisk verksamhet” som ger dig kunskaperna om vad som krävs av dig som ska arbeta professionellt med behandlingar. 

 • Eleven får mer kunskap och större kompetens
 • Tillgång till mer omfattande teori
 • Spenderar mindre tid på skolan
 • Effektivisering av utbildningen medför mindre resor och större vinst ur en miljömässig synvinkel
 • Eleven får större möjlighet att själv påverka sina studier och kan studera på distans enligt sitt egen schema

Elevens målpunkter är att

   • utöva yrket professionellt och korrekt
   • arbeta överensstämmande med svenska regler och lagar
   • tro på den egna förmågan och möjligheterna att utvecklas
   • kunna arbeta självständigt
   • använda sina kunskaper till problemlösning
   • använda förebyggande arbetssätt för hälsa
   • ansvara för sina studier och den support som skolan ger
   • interagera med läraren och ge feedback 

Dokumentationskrav

I nästan samtliga utbildningar, krävs att du gör praktik självständigt och dokumenterar tio behandlingar med före och efter foto i varje enskild behandling. Bilderna mailas till kontakt@vizuelle.se för bedömning. Du ska dessutom föra journal på de behandlingar du genomför och genomgå ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

Investering och priser

När du väljer att gå utbildning genom oss, får du inte bara kunskaper om behandlingen och grundteorin. Du får även ta del av de yrkeserfarenheter vi fått under över 35 år. När du anmäler dig till kursen kan du göra inköp till grossistpriser och får då 10% rabatt på dina inköp. 

Återköp

Observera att anmälan är bindande och att kurskompendiet levereras i digital form och därför finns ingen ångerrätt. Du har med din anmälan även tackat ja till att vi reserverar produkter till din kurs.  Digitala produkter liknas vid en plombering och professionella salongsprodukter omfattas inte av återköpslagen. Teorimaterialet mailas ut när du betalt avgiften, för instudering innan kursdagen. Fri rådgivning efter kursen.

Elevrabatter

Under din utbildning får du som elev 10 % rabatt på relaterade produkter. Det innebär att du kan köpa retailprodukter som du säljer ut till kund efter varje behandling för en ökad förtjänstmöjlighet. Dina kurspaket innehåller det du behöver för att utföra behandlingar och är generöst tilltagna.

Utbildningar utan krav på förkunskaper

 

Du kommer att få omfattande teoretiska kunskaper kring basmedicin, anatomi, fysiologi och bakteriologi. Du får även lära dig om hudens uppbyggnad, hår och naglar samt olika sjukdomstillstånd. Du måste räkna med att lägga ner tid för distansstudier under 4-6 veckor innan den praktiska genomgången.

Utbildningar med krav på förkunskaper

 

Teoretiska block

 

I våra kurser ingår omfattande teoretiska studier i kurspriset. Det finns även möjlighet för kompetenshöjande examinering för dig som saknar kunskaper i din utbildning. 2021 kommer teoridelarna till våra utbildningar att slås ihop till större block. Saknar du viktiga delar i din befintliga utbildning finns möjlighet att studera endast dessa teoriblock var för sig.