076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se
Välj en sida

Du slipper göra samma misstag som jag

Erfarenhet av misstag och framgångar har gett svart på vitt vad som fungera och vad du bör undvika som företagare. Personligen har jag startat flera företag sedan 1987. Genom att vara orädd och kreativ har jag på väldigt kort tid varit fullbokad och några av företagen är idag sålda.

Vid starten av mitt första företag, var internet i stort sett obefintlig. Men det gick fantastiskt bra ändå. Låt dig inte luras att tro att internet är det enda, saliggörande mediet. Visst, du får mycket större möjlighet att nå ut till fler men om du inte har den grundläggande kunskapen utan internet, kammar du noll.

Låt mig hjälpa dig att ge ditt företag ett lyft

Jag kan hjälpa dig att paketera din personliga visuella image med världen online. Oftast handlar det inte om annonsering utan om hur du förhåller dig, hur du skapar din personliga image och hur du presenterar hela paketet, inklusive dina produkter eller tjänster. Ditt varumärke innefattar så mycket mer än det visuella men det är faktiskt det visuella dina kunder ser först. Du har säkert hört att man bara har några sekunder på sig att göra sitt första intryck när man möter en ny kontakt. Det är under de sekunderna din kontakt beslutar sig om det är värd att lägga tid på att lyssna på dig. Har du en trevlig approach och presenterar ditt företag på rätt sätt har du redan vunnit kunden.

error: Content is protected !!