Om skolan

Vizuelle Academy är ett ledande svenskt företag inom utbildning och behandling med över 35 år på den svenska marknaden. Vi marknadsför flera professionella märken som bland annat Scratch Nails, Sara, Jean Dárcel och Cuccio. Vårt utbildningscenter har funnits sedan 1987 då det startade i Höllviken under namnet Vizuelle Skönhetsakademi. 2004 startades Höllvikens Spa & Hudvård med stort utbildningscenter och salong. 2008 såldes verksamheten och den drivs fortfarande i mindre skala av den ursprungliga partnern. Sedan 2008 har verksamheten bedrivits från Mittskåne. 

I samtliga utbildningar ingår certifiering och obegränsad support.

 

Vårt mål

Vi vill höja kunskapsnivån markant på alternativa terapeuter genom att erbjuda ett brett utbud av utbildningar som innefattar omfattande teoretiska studier på distans och kortare fysik hands on träning på skolan. Syftet är att, förutom att följa skollagen, även ge fler möjlighet att följa sina drömmar genom att samordna studietid med arbete och familjeliv.

För att göra det möjligt att höja kompetensen hos alternativa terapeuter i Sverige, har vi anpassat utbildningsmaterialet till omfattande teoretiska block. Vi ställer höga krav på kunskap såväl inom teori som praktiska moment. Efter utbildningen kommer du även att känna till salongshygien, lagar och krav för hygienisk verksamhet, smittorisker, felbehandling och komplikationer. Utan kunskaperna kan du riskera sanktionsavgifter på upp till 10000 kr. I Nagelterapeut- och fransstylistubildningen ingår även härdplastcertifiering som är giltig i fem år. 

Passion & Vision

Med engagemang och passion hjälper vi dig att nå dina mål. Det är därför vi gör vårt jobb & erbjuder våra tjänster. Vi erbjuder våra elever business-coachning. Receptet på framgång ingår i vår roll som läromästare.

Flexibla studier

Under årens lopp har elever önskat sig ett alternativt studiesätt för att kunna kombinera studier med arbete och privatliv. Efter genomgången certifiering hos oss, är du berättigad att teckna trygghetsförsäkring för behandlingsskador. Vi har erfarenhet av utbildning och salongsverksamhet sedan 1987 då skolan startade under namnet Vizuelle Skönhetsakademi. Utbildning hos oss ger dig teoretiskt omfattande och fördjupade kunskaper. Alla våra skönhetsutbildningar ger internationellt diplom på engelska. Reiki-utbildningarna ger dig rättighet att bli medlem i Svenska Reiki-förbundet.

Skolverket och lagen om vuxenutbildning kräver att utbildning ska vara flexibel med möjlighet till distansstudier och individuell anpassning. Om eleven har studiesvårigheter, kan det teoretiska provet genomföras muntligt och alternativa examineringar användas.

error: Content is protected !!