Vizuelle Academy – Reikiutbildning Online & Distans

När du gått utbildning hos oss har du livstids support, samt certifiering som är godkänd så du kan teckna nödvändiga försäkringar. Vi ligger i framkant gällande behandlingar och har varit bland de första att introducera det senaste på marknaden. Vi följer Reikiförbundets rekommendationer för godkänd utbildning.

 

Innan en person går Reiki I bör vederbörande ha provat på minst en Reikibehandling.

 • Reikikursdeltagaren ska vara i psykisk balans.
 • Kursdeltagaren ska ha förståelse för den helande processen.
 • Det är lämpligt att ha läst något om Reiki före utbildning.
 • Att i samråd med sin lärare bestämma om det är lämpligt att börja eller gå vidare till nästa steg (integrering av energierna kan ta olika tid).

REIKI 1

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Reikisystemets historia
 • Reikisystemets filosofi och etik
 • Meditation
 • Få Reiki I-initiering
 • Handpositioner för Reikibehandling
 • Intuitiv behandling
 • Att ge, samt att ta emot en helkroppsbehandling
 • Att ge sig själv en Reikibehandling
 • Berätta om den 21 dagar långa utrensningen och utrensningsprocessen
 • Praktiska användningsområden för Reiki
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

 

REIKI 2

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Förkunskaper: Reiki I-utbildning
 • Reikisystemets filosofi och etik
 • Få Reiki II-initiering
 • Få tre symboler samt information om dessa och deras användningsområde
 • Meditation – symboler – ett sätt att ta dem till sig
 • Att ge, samt att ta emot distanshealing
 • Berätta om den 21 dagar långa utrensningen och utrensningsprocessen
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

 

REIKI 3

Reiki Master/lärare

 • Effektiv kurstid minst 16 timmar fördelat på minst två dagar.
 • Art eller motsvarande avancerade Reikitekniker är inte inbegripna i kurstiden till Reiki Master/lärare
 • Förkunskaper Reiki II och ev. ART, Reiki 3A eller motsvarande
 • Rekommenderat att eleven utfört åtminstone tio dokumenterade behandlingar på annan person
 • Distansbehandlingar
 • Egenbehandlingar
 • Få initiering till master/lärare
 • Få Mastersymbolen
 • Lära och förstå initieringarna
 • Kunna förklara vad en utrensning är
 • Praktisera initieringarna
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov
error: Content is protected !!