Vizuelle Academy – Reikiutbildning Online & Distans

När du gått utbildning hos oss har du livstids support, samt certifiering som är godkänd så du kan teckna nödvändiga försäkringar. Vi ligger i framkant gällande behandlingar och har varit bland de första att introducera det senaste på marknaden. Vi följer Reikiförbundets rekommendationer för godkänd utbildning.

 

Innan en person går Reiki I bör vederbörande ha provat på minst en Reikibehandling.

 • Reikikursdeltagaren ska vara i psykisk balans.
 • Kursdeltagaren ska ha förståelse för den helande processen.
 • Det är lämpligt att ha läst något om Reiki före utbildning.
 • Att i samråd med sin lärare bestämma om det är lämpligt att börja eller gå vidare till nästa steg (integrering av energierna kan ta olika tid).

Psykisk balans

Reiki är fantastiskt: immunförsvaret kan stärkas, blodtrycket kan sänkas, sinnet kan bli mer positivt. Allt detta hjälper till att hjälpa så många tillstånd både mentala och fysiska. Men psykos – nej. Det enda som kan föra ut en psykotisk person ur psykosens icke-verklighet är antipsykotiska droger Men om psykosen i sig orsakas av stress – så kan Reiki minska eller bli av med den stressen så att personen återgår till normalitet.

Psykos

En psykos kan komma plötsligt. Den kan också komma smygande och utvecklas under en längre tid. En psykos kan pågå under tid med väldigt olika längd. Ibland kan en psykos återvända men ibland inte. Upplevelser under psykoser är ofta fokuserade kring den egna personen.

Om du har följande symptom kan du ha fått en psykos och bör varken utbilda dig inom Reiki eller få en Reikibehandling.:

 • Vanföreställningar
 • Hallucinationer
 • Tankestörningar

REIKI 1

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Reikisystemets historia
 • Reikisystemets filosofi och etik
 • Meditation
 • Få Reiki I-initiering
 • Handpositioner för Reikibehandling
 • Intuitiv behandling
 • Att ge, samt att ta emot en helkroppsbehandling
 • Att ge sig själv en Reikibehandling
 • Berätta om den 21 dagar långa utrensningen och utrensningsprocessen
 • Praktiska användningsområden för Reiki
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

 

REIKI 2

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Förkunskaper: Reiki I-utbildning
 • Reikisystemets filosofi och etik
 • Få Reiki II-initiering
 • Få tre symboler samt information om dessa och deras användningsområde
 • Meditation – symboler – ett sätt att ta dem till sig
 • Att ge, samt att ta emot distanshealing
 • Berätta om den 21 dagar långa utrensningen och utrensningsprocessen
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

 

REIKI 3

Reiki Master/lärare

 • Effektiv kurstid minst 16 timmar fördelat på minst två dagar.
 • Art eller motsvarande avancerade Reikitekniker är inte inbegripna i kurstiden till Reiki Master/lärare
 • Förkunskaper Reiki II och ev. ART, Reiki 3A eller motsvarande
 • Rekommenderat att eleven utfört åtminstone tio dokumenterade behandlingar på annan person
 • Distansbehandlingar
 • Egenbehandlingar
 • Få initiering till master/lärare
 • Få Mastersymbolen
 • Lära och förstå initieringarna
 • Kunna förklara vad en utrensning är
 • Praktisera initieringarna
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov
error: Content is protected !!