076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

Överbelastad lever, binjurar som är utarbetade eller försurad kropp med candida och parasiter?

Hur vet jag?

Det är svårt att få vetskapen på egen hand och ju mer du läser på i ämnet, desto mer villrådig blir du.

Att besöka en terapeut som har tillgång till olika vertyg att analysera, kan visa sig vara en lönande investering för din hälsa. Allt hör ihop som ramsan…Katten på råttan och råttan på repet.

Om inte A uppfylls så fungerar inte B så att C har en chans att skapa rätt förutsättningar för din hälsa.

Det är bättre att mäta än att gissa för då kan du behandla roten till det onda. Sen ska inte förglömmas att oavsett vad du gör, blir resultatet inte fulländat förrän du behandlar hela dig…alltså eliminerar det tillstånd som försatte din kropp i obalans.

Så med det sagt…yttre stimuli måste bort först, sedan kan du hjälpa din kropp att läka.

error: Content is protected !!