076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

Läroplaner/Kursplaner

Utbildningsupplägg

Våra utbildningar utan krav på förkunskaper innehåller alla nedanstående delar 1 till 4 som teoretiska distansstudier innan du genomgår den praktiska träningen på skolan. [undantag gäller för Spray Tan och de enklare korta kurserna som frans- och bryn-färgning samt lash lift/browlamination, där anpassade teoretiska block ingår]

Syftet är att du som terapeut ska känna dig trygg med dina kunskaper. I den snabbt växande skönhetsindustrin med avancerade behandlingar, finns inte längre den exklusiva yrkeskåren hudterapeuter som enda utövare. Vi vill att du som elev hos oss ska känna att du har kunskaper som motsvarar denna yrkesgrupp.

Du får instuderingsuppgifter och tester som ligger som grund för ditt fortsatta lärande. Samtliga praktiska träningar innehåller ett utbildningskompendium som omfattar just den behandlingen det gäller med utförliga steg för steg arbetsmoment samt kontraindikationer. I vissa av kurserna får du även tillgång till inspelat material. När du klarat kunskapsnivån på din utbildning, erhåller du ett internationellt diplom med tillhörande kursplan som påvisar dina förvärvade kunskaper.

1. Yrkesmässig Hygienisk Verksamhet

Ingår i alla våra utbildningar utan krav på förkunskaper och kan även väljas som enskild kurs.

Teoretisk utbildning

Distansstudier på egen hand. Inlämnings-uppgifter och tentamen. Support efter behov via mejl eller telefon. Examinering ger certifikat.

1. Yrkesmässig Hygienisk Verksamhet - kursplan

 • Anmäla verksamheten
 • Musik i verksamheten
 • Verksamheter stick och skär
 • Kraven för riskverksamheter är
 • Förordningen för stick och skär
 • Hälsorisker
 • Smitta eller infektioner
 • Att beakta efter februari 2020
 • De vanligaste symptomen på Covid-19
 • Mindre vanliga symptom
 • Allvarliga symptom
 • HIV – Humant immunbrist virus
 • Om blod spillts ut
 • Hepatit
 • Härdplaster
 • Salongshygien
 • Lokalens utformning
 • Personlig hygien
 • Undvik förorening
 • Ergonomi
 • Konsultationskort/Journalföring
 • Lokalen
 • Toaletter
 • Instrument och redskap m.m.
 • Plats för rengöring, desinfektion och sterilisering
 • Legionella
 • Virus, svamp och bakterier
 • Sterilisering
 • Sanitering
 • Mekanisk rengöring
 • Värmedesinfektion
 • Kemisk desinfektion
 • Oxidationsmedel
 • Klorhexidin
 • Aldehyder
 • Desinfektion av kundens hud och slemhinnor
 • Joniserande strålning
 • Autoklav-sterilisering
 • UV-Sterilisering
 • Efter en behandling
 • Yrkesorganisationer

2. Hår, hud och naglar

Ingår i alla våra utbildningar utan krav på förkunskaper och kan även väljas som enskild kurs.

Teoretisk utbildning

Distansstudier på egen hand. Inlämnings-uppgifter och tentamen. Support efter behov via mejl eller telefon. Examinering ger certifikat.

2. Hår, hud och naglar - kursplan

 • Huden
 • Huden i ansiktet
 • Klassisk ansiktsbehandling
 • Dermatologi
 • Läran om huden och dess sjukdomar
 • Hudens anatomi
 • Microbiomet
 • Hudytan
 • Epidermis – överhud
 • Epidermis lager
 • Hypodermis
 • Hudtyper
 • Hudens färgpalett
 • Fitzpatrick hudtyper
 • Uv strålning
 • Hudens åkommor och sjukdomar
 • Leverfläckar/födelsemärken
 • Pigmentrubbningar och hudförändringar
 • Alternativa Skönhetsterapier
 • Hårets anatomi
 • Ögat

3. Kroppens anatomi och fysiologi

Ingår i alla våra utbildningar utan krav på förkunskaper och kan även väljas som enskild kurs.

Teoretisk utbildning

Distansstudier på egen hand. Inlämnings-uppgifter och tentamen. Support efter behov via mejl eller telefon. Examinering ger certifikat.

3. Kroppens anatomi och fysiologi - kursplan

 • Anatomi och fysiologi
 • Cell
 • Cytoplasma
 • Vävnad
 • Blodet och cirkulationen
 • Rörelseapparaten
 • Lymfan – det lymfatiska systemet
 • Luftvägarna
 • Matspjälkningen
 • Endokrina systemet
 • Nervsystemet
 • Hjärnan
 • Skelettet
 • Anatomi skelettsystemet
 • Ansiktet
 • Muskulaturen
 • De vanligaste massagegreppen i ordning
 • Funktionell anatomi
 • Musklernas lägen och riktning
 • Läges- och riktningsbeteckningar

4. Journalföring och marknadsföring

Ingår i alla våra utbildningar utan krav på förkunskaper och kan även väljas som enskild kurs.

Teoretisk utbildning

Distansstudier på egen hand. Inlämnings-uppgifter och tentamen. Support efter behov via mejl eller telefon. Examinering ger certifikat.

4. Journalföring och marknadsföring - kursplan

 • Journalföring
 • Starta egen mottagning
 • Bokning online
 • Bokning manuellt
 • F-skattsedel
 • Ansvarsförsäkring
 • Hur ska kunderna hitta dig?
 • Mejllista
 • Ta betalt
 • Bokföring
 • Kvitton
 • Marknadsföring och social medier

Vårt mål

Vi vill höja kunskapsnivån på alternativa terapeuter genom att erbjuda ett brett utbud av utbildningar som innefattar omfattande teoretiska studier på distans och kortare fysik hands on träning på skolan. Syftet är att, förutom att följa skollagen, även ge fler möjlighet att samordna sin studietid med arbete och familjeliv.

För att göra det möjligt att höja kompetensen hos alternativa terapeuter i Sverige, har vi anpassat utbildningsmaterialet till omfattande teoretiska block. Vi ställer höga krav på kunskap såväl inom teori som praktiska moment. Efter utbildningen kommer du även att känna till salongshygien, lagar och krav för hygienisk verksamhet, smittorisker, felbehandling och komplikationer. Utan kunskaperna kan du riskera sanktionsavgifter på upp till 10000 kr. I Nagelterapeut- och fransstylistubildningen ingår även härdplastcertifiering som är giltig i fem år.

error: Content is protected !!