Utbildningsupplägg

Våra teoretiska utbildningar är helt komplett och utan krav på förkunskaper.  Kursen innehåller alla nedanstående delar 1 till 4 som distansstudier. Om du avser att gå någon av våra utbildningar så börjar du med denna grundläggande teori.

Om du redan har en utbildning som saknar dessa grundläggande teoretiska kunskaper, kan du köpa teorin separat. Syftet är att du som terapeut ska känna dig trygg med dina kunskaper. I den snabbt växande skönhetsindustrin med avancerade behandlingar, finns inte längre den exklusiva yrkeskåren hudterapeuter som enda utövare. Vi vill att du som elev hos oss ska känna att du har kunskaper som motsvarar denna yrkesgrupp.

Du får instuderingsuppgifter och tester som ligger som grund för ditt fortsatta lärande. Samtliga praktiska träningar innehåller ett utbildningskompendium som omfattar just den behandlingen det gäller med utförliga steg för steg instuktoner i samtliga arbetsmoment samt vilka kontraindikationer just den behandlingen har. I vissa av kurserna får du även tillgång till inspelat material. När du klarat kunskapsnivån på din utbildning, erhåller du ett internationellt diplom med tillhörande kursplan som påvisar dina förvärvade kunskaper.

Investeringen för detta paket teori är 6000 kr, vilket inkluderar kunskapstest och diplom. Varje elev är unik och har olika förutsättningar, varför samtal och support ingår efter just ditt behov.

1. Yrkesmässig Hygienisk Verksamhet

Ingår i alla våra utbildningar utan krav på förkunskaper och kan även väljas som enskild kurs.

Teoretisk utbildning

Distansstudier på egen hand. Inlämnings-uppgifter och tentamen. Support efter behov via mejl eller telefon. Examinering ger certifikat.

1. Yrkesmässig Hygienisk Verksamhet - kursplan

 • Anmäla verksamheten
 • Musik i verksamheten
 • Verksamheter stick och skär
 • Kraven för riskverksamheter är
 • Förordningen för stick och skär
 • Hälsorisker
 • Smitta eller infektioner
 • Att beakta efter februari 2020
 • De vanligaste symptomen på Covid-19
 • Mindre vanliga symptom
 • Allvarliga symptom
 • HIV – Humant immunbrist virus
 • Om blod spillts ut
 • Hepatit
 • Härdplaster
 • Salongshygien
 • Lokalens utformning
 • Personlig hygien
 • Undvik förorening
 • Ergonomi
 • Konsultationskort/Journalföring
 • Lokalen
 • Toaletter
 • Instrument och redskap m.m.
 • Plats för rengöring, desinfektion och sterilisering
 • Legionella
 • Virus, svamp och bakterier
 • Sterilisering
 • Sanitering
 • Mekanisk rengöring
 • Värmedesinfektion
 • Kemisk desinfektion
 • Oxidationsmedel
 • Klorhexidin
 • Aldehyder
 • Desinfektion av kundens hud och slemhinnor
 • Joniserande strålning
 • Autoklav-sterilisering
 • UV-Sterilisering
 • Efter en behandling
 • Yrkesorganisationer

2. Hår, hud och naglar

Ingår i alla våra utbildningar utan krav på förkunskaper och kan även väljas som enskild kurs.

Teoretisk utbildning

Distansstudier på egen hand. Inlämnings-uppgifter och tentamen. Support efter behov via mejl eller telefon. Examinering ger certifikat.

2. Hår, hud och naglar - kursplan

 • Huden
 • Huden i ansiktet
 • Klassisk ansiktsbehandling
 • Dermatologi
 • Läran om huden och dess sjukdomar
 • Hudens anatomi
 • Microbiomet
 • Hudytan
 • Epidermis – överhud
 • Epidermis lager
 • Hypodermis
 • Hudtyper
 • Hudens färgpalett
 • Fitzpatrick hudtyper
 • Uv strålning
 • Hudens åkommor och sjukdomar
 • Leverfläckar/födelsemärken
 • Pigmentrubbningar och hudförändringar
 • Alternativa Skönhetsterapier
 • Hårets anatomi
 • Ögat

3. Kroppens anatomi och fysiologi

Ingår i alla våra utbildningar utan krav på förkunskaper och kan även väljas som enskild kurs.

Teoretisk utbildning

Distansstudier på egen hand. Inlämnings-uppgifter och tentamen. Support efter behov via mejl eller telefon. Examinering ger certifikat.

3. Kroppens anatomi och fysiologi - kursplan

 • Anatomi och fysiologi
 • Cell
 • Cytoplasma
 • Vävnad
 • Blodet och cirkulationen
 • Rörelseapparaten
 • Lymfan – det lymfatiska systemet
 • Luftvägarna
 • Matspjälkningen
 • Endokrina systemet
 • Nervsystemet
 • Hjärnan
 • Skelettet
 • Anatomi skelettsystemet
 • Ansiktet
 • Muskulaturen
 • De vanligaste massagegreppen i ordning
 • Funktionell anatomi
 • Musklernas lägen och riktning
 • Läges- och riktningsbeteckningar

4. Journalföring och marknadsföring

Ingår i alla våra utbildningar utan krav på förkunskaper och kan även väljas som enskild kurs.

Teoretisk utbildning

Distansstudier på egen hand. Inlämnings-uppgifter och tentamen. Support efter behov via mejl eller telefon. Examinering ger certifikat.

4. Journalföring och marknadsföring - kursplan

 • Journalföring
 • Starta egen mottagning
 • Bokning online
 • Bokning manuellt
 • F-skattsedel
 • Ansvarsförsäkring
 • Hur ska kunderna hitta dig?
 • Mejllista
 • Ta betalt
 • Bokföring
 • Kvitton
 • Marknadsföring och social medier
error: Content is protected !!