076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

GDPR

Generel Data Protection Regulation, en förordning från EU som är direkt tillämplig i samtliga EU-länder, och syftar till att skydda den enskilda individens personuppgifter. GDPR reglerar individens rättigheter till bl.a. korrekt och tydlig information om hur personuppgifter behandlas och också rätten att i vissa fall motsätta sig behandling av personuppgifter. GDPR innebär också utökade skyldigheter för den som behandlar personuppgifter att dokumentera behandlingen, att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. GDPR understryker också ansvaret för den som behandlar personuppgifter att efterleva förordningens krav. All verksamhet som lyder härunder, följer GDPR och ingen information lämnas vidare till tredje part. De uppgifter du lämnar behövs för att upprätthålla en viss ordning på mina klienter samt för att skriva diplom till vissa av utbildningarna. Då du laddar ner någon produkt eller skriver upp dig för nyhetsbrev, behålls din information tills du själv väljer att avsluta tjänsten. Det finns i varje utskick av nyhetsbrev, en möjlighet att avsluta prenumerationen, längst ner i mailen. Klienter som används som referenser, har godkänt användning av foto, namn och utlåtande. Har du vidare frågor kring GDPR så är du välkommen att kontakta mig på kontakt@vizuelle.se

error: Content is protected !!