076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

Den lilla bullen i nacken som brukar komma, speciellt hos äldre damer och som även kallas gam-nacke är ett typiskt tecken på lymfstagnation. Dålig hållning, stelhet och spända axlar vid exempelvis bildskärmsarbete är en stor bov i detta. Även ansamlingar kring knäna och överarmarna, är vanligt. Om du nyper tag i området med tumme och pekfinger kan det ömma ganska rejält. 

Stillasittande, spändhet och ytlig andning, gör sammantaget att lymfvätskan inte rör sig som den ska i kroppen. Idrottare har inte dessa problem, helt enkelt för att de utövar träning och djupandas automatiskt. Du som drabbas av trög lymfa har det extra svårt eftersom det är i stort sett omöjligt att utöva träning med flås på grund av de olika symptom som uppkommit kring problemet.

Hjälpmedel

Det finns en hel del hjälpmedel för dig som på egen hand vill hjälpa ditt tröga lymfsystem att bli normal-flödande igen. 

  • Vibrationsplatta
  • IR madrass
  • IR pants
  • Vibrations-handenhet
  • Koppnings-verktyg
  • Massageroller
  • IR bastu

Lymfsystemet spelar en avgörande roll och är en viktig polis för att hålla borta bakterier, virus och cancer. Om du är nyfiken på att förkovra dig kring detta, kan du läsa mer på 1177

error: Content is protected !!