076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

Vill du bli Vizuelle Academy lärare?

Vår affärsidé går ut på att höja kunskapsnivån markant på alternativa terapeuter genom att erbjuda ett brett utbud av utbildningar som medger omfattande teoretiska studier på distans och kortare fysisk hands on träning på skolan. Syftet är att ge fler möjlighet att samordna sin studietid med arbete och familjeliv. 

För att verka som lärare med lärarlicens för Vizuelle Academy, behöver du genomgå ett teoretisk prov samt uppvisa aktuella diplom. För att ingå i vårt lärarteam krävs att du genomgår vår omfattande teoriutbildning och/eller har gått någon av våra utbildningar. Har du diplom sedan tidigare från en annan leverantör, måste du genomgå vår lärarutbildning som kostar 4000 kr. Vi har höga krav på våra lärares kompetens.

Du ansöker genom att skriva en kort presentation om dig själv och vilka utbildningar du gått samt vilka utbildningar du kan tänka dig att utbilda i. Maila detta till kontakt@vizuelle.se.  

Krav 

 • Inneha behandlingsskadeförsäkring samt lärarförsäkring (tillägg på 300 kr) Tips: Säker Klinik
 • Svara på meddelanden från huvudkontoret via mail, sms och messenger inom kort tid
 • Inneha F-skattsedel
 • Inneha en av din kommun, godkänd lokal
 • Godkänna vårt avtal 
 • Tagga @vizuelleacademy i alla dina inlägg på sociala medier
 • Ta bilder under dina utbildningar för sociala medier
 • Avsätta kurstider för respektive kurs, som meddelas till huvudkontoret i god tid
 • Kontinuerligt marknadsföra utbildningarna på valfritt sätt
 • Slussa intresserade elever till vizuelle.se för anmälan 
 • Du blir tillagd som administratör på Vizuelle Academys Facebooksida och kan därmed göra inlägg
error: Content is protected !!