076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se

Vanliga frågor

Är skolan godkänd?

Vi är certifierade så att alla våra elever får den kunskap som krävs för att få teckna försäkring för behandlingsskador. Du kan teckna försäkring för stick och skär då du innehar den kunskap som försäkringsbolagen kräver. Det finns inga bestämmelser eller krav i Sverige att någon organisation ska godkänna en utbildning.  Skolan uppfyller även alla säkerhetskrav som myndigheter kräver.

Vi följer skolverkets styrdokument

Ävn om vår skola inte ingår i det kommunala systemet med gratis undervisning, så följer vi de styrdokument som skolverket satt upp. Vi ligger i framkant när det gäller digitala hjälpmedel. Bodil, vår huvudlärare har skrivit digitala läromedel för grundskolan och har många års erferenhet av studier på distans i digitalt format. Detta innebär att vi följer

  • Skollagen
  • Vuxenutbildningförordningen
  • Lagen om likabehandling
Lärarledd utbildning på distans

Du har möjlighet att gå utbildning utan att komma till skolan. Teori och demonstrationsfilmer finns att tillgå initialt. Du kan även välja att g utbildningen med privat genomgång på skolan, antingen i Skåne- eller Göteborgsområdet. De flesta utbildningarna finns på heldistans, utan fysiska träffar på skolan. Detta studiesätt gör det möjligt för dig att studera när det passar dig. Du slipper att passa skoltider och kan kombinera dina studier med jobb, andra studier och familjeliv.

Validering

Om du har vissa förkunskaper genom att du exempelvis har arbetat utan utbildning och studerat och lärt dig på egen hand kan du få dina kunskaper validerade. Du får då först fylla i ett formulär för självskattning och kryssa av de moment du känner att du kan klara att genomgå prov på. Sedan bygger vi din individuella kompletterande kunskapsbank för att knyta ihop säcken till en validerings-examen.

Hur lång tid har jag på mig att slutföra utbildningen?

Normalt har du ett år på dig att slutföra varje kurs men om du inte hinner inom 12 månader, kontaktar du bara oss och meddelar detta. Vi sätter då ett nytt slutdatum för dig.

Kan jag dela upp betalningen?

Vi erbjuder dessvärre inte delbetalning och eftersom kursens teorimaterial levereras till dig som en digital fil, finns ingen ångerrätt. Vi har valt detta sätt eftersom det då inte behöver tillkomma några oförutsedda administrationskostnader för dig.

Hur gör jag betalningen?

Det finns information vid beskrivningen av respektive kurs och hela summan eller an anmälningsavgift betalas i förskott. Fakturan skickas med mejl till dig. Du kan välja att betala via banköverföring eller Swish och får tillgång till ditt kursmaterial så fort betalningen nått vårt konto.

Kan jag handla produkter var jag vill?

Vår utbildning omfattande och din certifiering beskriver exakt vilka kunskaper du har. Du får alltså förutom själva diplomet, även en bifogad kursplan med allt som ingått i din utbildning. Däremot kan vi inte svara på vad leverantörerna kräver. Enligt lag är det inte tillåtet att kräva att en skola eller att en elev är medlem i någon organisation men däremot kan de själv välja vem de vill sälja till. När det gäller märkesproblematiken vill vi bara säga detta: Det är inte i materialet det sitter att göra de vackra resultaten utan det är i terapeutens kunskaper. Förföriska är de vackra bilder som läggs upp i sociala medier och det är då lätt hänt att tro att om du bara har detta materialet så blir ditt resultat lika perfekt. det finns inget som är mera missvisande! “Allt går att sälja med med mördande reklam”. Leverantören är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss för att ta del av vår kursplan och timplan. 

Om yrkesorganisationer

Om du väljer att bli medlem i en yrkesorganisation är det viktigt att förstå vad du har rätt att kräva av dem. Att kontrollerar att skolor följer deras uppsatta utbildningsplan för att kunskapsnivån ska hållas på samma nivå är självklart, men de ska även erbjuda fortbildning, föreläsningar, extra rabatter och lokala förekomster. Vad för du för pengarna? En yrkesorganisation ska verka i sina medlemmars intressen och får inte vara vinstdrivande. 

När du genomgått vår omfattande utbildning och har godkända kunskaper, är du berättigad att använda vårt kvalitetsemblem. Kontakta oss för att få tillgång till detta.

error: Content is protected !!