076 645 53 54 kontakt@vizuelle.se
Välj en sida

Vet du hur ditt näringsintag påverkar din kropp? Visst har du klart för dig att din kropp behöver en viss mängd näring per dag för att fungera optimalt, men vet du vad som händer när du inte uppnår det intag som behövs? Här följer några biverkningar av för lågt näringsintag:

Håravfall, känslighet mot infektioner, vävnadsskador och rubbning av kroppsfunktioner. Problem med huden, hjärtat, njurarna, musklerna, tarmarna, skelettet, tänderna och hjärnan är andra primära problem som kan uppstå. Symtom på näringsbrist kan även vara trötthet, nedsatt ork, törst, muskelsvaghet, kramper, hjärt-arytmi, ödem, urin-trängning, domningar och stickningar, yrsel, illamående, aptitlöshet och matsmältningsproblem.

När kroppen utsätts för stress, exempelvis vid för hög arbetsbelastning på jobbet, som i slutändan resulterar i att du drabbas av utmattningssyndrom, är egentligen en lång process med många olika påverkande faktorer. Många erfar problem med sköldkörteln, viktuppgång eller viktnedgång, hjärndimma och andra mera diffusa smärtproblem som exempelvis Fibromyalgi.

Även ”förtvivlade” försök till viktnedgång kan resultera i att din näringsintag är så lågt att det i förlängningen resulterar i funktionsskador som påverkar ditt endokrina system, vilket i sin tur resulterar i ovanstående problematik.

Allt hör ihop och allt du intar i form av näring, påverkar ditt system. Kroppen är en fantastisk apparat men den behöver tillsyn och rätt näring för att fungera optimalt. Jag brukar metaforiskt likna den vid en bil som ska drivas av diesel. Om du tankar bensin så får dieselbilen helt fel sorts bränsle och kommer inte att fungera optimalt. Vad som behövs för just din kropp är ett korrekt näringsintag men även rätt mängd energi för att just du ska fungera.

Om du äter väldigt ensidig och näringsfattigt kan det leda till näringsbrister. Det kan även innefatta om du går på en specifik diet eller bantar under en längre tid. Är du orolig över din kost kan du gå till en kostrådgivare eller dietist för att se över vad du saknar något specifikt ämne.

Det viktigaste att komma ihåg är att symptom i regel är kroppens rop på hjälp. Den talar om för dig att något är fel. Ignorera aldrig detta eftersom det du kan drabbas av kanske inte går att återkalla. Det är oftast inte en enda orsak som påverkar hur din kropp fungerar just nu, utan en mängd faktorer som i förlängningen blir så diffusa att det många gånger inte visar sig som en direkt orsak på en isolerad handling. Ta hand om din kropp, ditt tempel, som är den enda du får i det här alltför korta livet.

error: Content is protected !!