Du är väl med i Vizuelles Facebook grupp? Missa inte rabattkoderna som publiceras där!

YRKESUTBILDNINGAR

Distans-studier

OBSERVERA ATT INGA PRODUKTER INGÅR I UTBILDNINGARNA. DU KÖPER TEORIDELEN SOM ÄR HELT DISTANS-BASERAD. DU KAN GÖRA DET TEORETISKA PROVET I DIN HEMKOMMUN. FYSISKA LEKTIONER KÖPER DU SEPARAT EFTER BEHOV OCH VALD UTBILDNING. NÄR DU HANDLAR HÄR GODKÄNNER DU ATT DU LÄST OCH FÖRSTÅTT VÅRA VILLKOR SOM DU HITTAR HÄR.

All teori läser du på distans, utan några fysiska träffar. Teoriprovet kan bokas på ett bibliotek i din kommun eller på skolan.

Eftersom all inlärning är individuell och det finns möjlighet till validering, kan fysiska lektioner bokas separat och betalas per timme efter det behov du har. Varje elevs förutsättningar är unik och eleverna erbjuds stöd och handledning på sätt och tider som innebär att eleverna faktiskt kan ta del av stöd och handledning i större utsträckning via internet. Här erbjuds eleverna även ett anpassat studieprogram.

Vi följer skolverkets rekommendationer:  Centralt inom vuxenutbildningen är att flexibilitet alltid ska eftersträvas. Flexibiliteten i distansutbildning gör att eleven kan kombinera studierna med arbete eller andra skolformer, men kan också underlätta för dem som bor långt från skolan. Flexibiliteten kan även gynna elever som har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i skolförlagd utbildning. 

Definition av lärarledd undervisning enligt skolverket:   En distans-, eller online-kurs kräver tillgång till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång. Detta kan ske via Skype, mejl, Facebook, telefon, chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger återkoppling. 

GÖR DET BÄSTA AV DE FÖRUT-SÄTTNINGAR SOM FINNS